2021 July Grand Sumo Tournament Tickets on sale nowBuy a Ticket

Have you ever seen the “Sumo” ?
▼ search now !

Tickets of the tournament at Nagoya can be purchased now!

×Close

Jun. 24, 2021 Today's Schedule


・no plan

no plan
< Sumo Museum Calendar >

大相撲七月場所 番付表

East Rank West
Yokozuna
/
Ozeki
Ozeki
Sekiwake
Komusubi
Maegashira #1
Maegashira #2
Maegashira #3
Maegashira #4
Maegashira #5
Maegashira #6
Maegashira #7
Maegashira #8
Maegashira #9
Maegashira #10
Maegashira #11
Maegashira #12
Maegashira #13
Maegashira #14
Maegashira #15
Maegashira #16
Maegashira #17
/

Banzuke of all Rikishi